หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์
   
Untitled Document
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม

 


บัตรกิจกรรมรายบุคคลที่ 
1

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม

 

ชื่อ.............................................................................................................ชั้น...................เลขที่.............

h_01.png       จงแสดงวิธีหาผลบวก

 

    คำอธิบาย: i_01.png  0.2 + 0.3 =   £                                                           i_02.png  8.05 + 1.83 =   £

………………………………………………………                      ………………………………………………………

………………………………………………………                      ………………………………………………………

………………………………………………………                      ………………………………………………………

………………………………………………………                      ………………………………………………………

    คำอธิบาย: i_03.png  8.63 + 7.25 =   £                                                       i_04.png  0.7 + 0.2 =   £

………………………………………………………                      ………………………………………………………

………………………………………………………                      ………………………………………………………

………………………………………………………                      ………………………………………………………

………………………………………………………                      ………………………………………………………

    คำอธิบาย: i_05.png  0.15 + 0.64 =   £                                                       i_06.png  6.9 + 4.02 =   £

………………………………………………………                      ………………………………………………………

………………………………………………………                      ………………………………………………………

………………………………………………………                      ………………………………………………………

………………………………………………………                      ………………………………………………………

 

h_02.png         จงเติมเครื่องหมาย  >  หรือ   <   หรือ  ลงใน            ให้ถูกต้อง  (โดยไม่ต้องคำนวณ)

 

http://foomandoonian.files.wordpress.com/2009/01/penguin-cartoon.pngคำอธิบาย: i_01.png 2.0  +  0.5                         2.0                                           i_02.png  2.0  +  0.2                        3.0

 

คำอธิบาย: i_03.png 

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์

ที่อยู่ : โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ บ้านหอคำเหนือ หมู่ 13 ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000 Email: hokhampit_school@hotmail.com Facebook: facebook.com/hkp.school

โทรศัพท์ : 042-025023

v 2.0